Kontakt

Redakcja Biografistyki Pedagogicznej
ul. Gen. Franciszka Kleeberga 12/22,
20-243 Lublin

Główna osoba do kontaktu

Elżbieta Krzewska
Sekretarz redakcji