Bohaterki dalekiego planu. Refleksje na marginesie książki Ewy Janeczek-Jabłońskiej Staropolskie kobiety władzy w historiografii polskiej doby zaborów

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Charewiczowa Ł., Kobieta w dawnej Polsce. Do okresu rozbiorów, Lwów 1938.

Hoszowska M., Siła tradycji, presja życia. Kobiety w dawnych podręcznikach dziejów Polski (1795–1918), Rzeszów 2005.

Jakubowska [Wagner] B., Historia kobiet, w: Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, red. J. Maternicki, Warszawa 2004, s. 97–98.

Janeczek-Jabłońska E., Staropolskie kobiety władzy w historiografii polskiej doby zaborów, Łódź 2019.

Kusiak A., Łucja Charewiczowa – inicjatorka badań nad przeszłością kobiet polskich, w: Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, Szwarc A., Warszawa 1997, s. 90–107.

Machczyńska A., Kobieta polska, Lwów 1912.

Maternicki J., Historiografia polska XX wieku, cz. I: Lata 1900–1918, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.

Pertażycka-Tomicka J., Z dziejów kobiety polskiej, Lwów 1914.

Serczyk J., 25 wieków historii. Historycy i ich dzieła, Toruń 1994.

Stępnik A., Metamorfozy historii lokalnej we Lwowie w latach 1869–1939, „Res Historica”, 2015, nr 39, s. 2005–224.

Wierzbicka M., Dawne syntezy dziejów Polski. Rozwój i przemiany koncepcji metodologicznych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.

Opublikowane
2019-12-27
Dział
Artykuły recenzyjne, recenzje, noty o książkach