Kulturowa obojętność na doświadczenie dziecka? Przypadek Niki Strzemińskiej

Słowa kluczowe: edukacja kulturalna, Andrzej Wajda, Władysław Strzemiński, Nika Strzemińska, Katarzyna Kobro, dramat dziecka w sytuacji konfliktu rodziców

Abstrakt

Wytwory kultury (filmy, sztuki teatralne, dzieła literackie, sztuki wizualne) posiadają nie tylko określoną wartość artystyczną, mogą być dla nas również cennym źródłem wiedzy o społecznej wrażliwości. Podjęta w niniejszym artykule analiza porównawcza treści zawartych w dziele filmowym (Powidoki Andrzeja Wajdy) z literaturą dokumentu osobistego (wspomnieniami Niki Strzemińskiej) odsłania problem kulturowej obojętności na traumatyzujące doświadczenia dziecka w sytuacji silnego konfliktu rodziców.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Benedyktowicz Z., Wprowadzenie, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 3–4 (1992).

Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław 1980.

Jackiewicz A., Antropologia filmu, Kraków 1975.

Schier K., Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie, Warszawa 2014.

Strzemińska N,., Miłość, sztuka i nienawiść. O Katarzynie Kobro i Władysławie Strzemińskim, Warszawa 1991.

Sulima R., Antropologia codzienności, Kraków 2000.

Szpakowska M., Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Warszawa 2003.

Zagańczyk A., Moje powidoki z Andrzejem Wajdą rozmawia Aleksandra Zagańczyk, „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu”, 1 (2016).

Opublikowane
2020-09-08
Dział
Studia i rozprawy