Cicha bohaterka codzienności. Rzecz o Alojzie Trauguttównie

Słowa kluczowe: Traugutt Alojza, pensje żeńskie

Abstrakt

Pamięć o Alojzie Trauguttównie nie polega – jak by się zdawać mogło – wyłącznie na byciu córką naczelnika powstania styczniowego Romualda Traugutta. Pozostawiła po sobie – jako nauczycielka i logopeda, stosująca nowoczesne metody psychologii wychowawczej, jednobrzmiące wspomnienia znających ja ludzi, została zapamiętana bowiem jako jednostka nie tylko arcyużyteczna społecznie, ale i nadzwyczajnie altruistyczna.
Artykuł przypomina najważniejsze punkty węzłowe z biografii Trauguttówny, weryfikując lub ponawiając ustalenia poprzedników, w tym Hanny Muszyńskiej-Hoffmannowej, autorki opowieści biograficznej Panna Trau. Przywołuje się fragmenty reminiscencji zawartych w  memuarach uczennic i  współpracownic Trauguttówny jako świadectw jej szczególnej obecności.
Trauguttówna byłą także poetką. Niestety, podpisywała swoje wiersze pseudonimami lub publikowała je anonimowo. W artykule próbuje się dokonywać atrybucji wybranych liryków, m.in. z „Bluszczu” i „Biesiady Literackiej”.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Dorota Samborska-Kukuć, Uniwersytet Łódzki

Prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Fil. Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego.

Bibliografia

[Anonim], Szczęście, „Bluszcz”, 1 (1878) nr 1, s. 1.

A. T., Na progu przytułku, „Biesiada Literacka”, 37 (1894) nr 41, s. 234.

Bobowska E., Jadwiga Sikorska jako kierowniczka szkoły, w: Szkoła Jadwigi Sikorskiej w Warszawie, Warszawa 1927, s. 54–55, 67–68.

Gajewski M., Urządzenia komunalne Warszawy Zarys historyczny, Warszawa 1979.

Górski K., Stanisław Krzemiński. Człowiek i pisarz, Warszawa 1985.

Janikowa L., Nieodrodna córka. Opowieść o życiu i działalności Reginy z Rajkowskich Zienkiewiczowej, Ciechanów 2007.

Kubiatowski J., Przypomnienie córki Traugutta, „Tygodnik Powszechny”, 31 (1977, nr 41, s. 4.

Kuźmiński B., Pierwsza żeńska Szkoła im. Królowej Jadwigi w Warszawie, Warszawa 1982.

Muszyńska-Hoffmanowa H., Panna Trau, Warszawa 1980.

Muszyńska-Hoffmanowa H., Alo Trauguttówna w Warszawie, „Stolica”, 34 (1979) nr 4, s. 6–7.

Muszyńska-Hoffmanowa H., Ostatnie mieszkania Alo, „Stolica”, 34 (1979) nr 11, s. 6.

Ostromęcka J., Pamiętnik z lat 1862–1911, oprac. A. Brus, Warszawa 2004.

Pamiętnik Romualda Traugutta, wstęp R. Bender, „Więź” 1976, nr 3 (215) s. 111.

Podhorska-Okołów S., Warszawa mego dzieciństwa, Warszawa 19551.

Rabska Z., Moje życie z książką. Wspomnienia, t. 1, Wrocław 1959.

Rusin J., Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX wieku, Rzeszów 2002.

Traugutt. Dokumenty, listy, wspomnienia, wypisy, oprac. J. Jarzębowski, Londyn 1970.

Wawrzykowska-Wierciochowa D., Kościuszkowska prawnuczka, Warszawa 1974.

Wawrzykowska-Wierciochowa D., Maria Bohuszewiczówna, Warszawa 1967.

Wawrzykowska-Wierciochowa D., Wysłouchowa. Opowieść biograficzna, Warszawa 1975.

Opublikowane
2020-09-08
Dział
Studia i rozprawy