Duszpasterz bezdomnych, ubogich i wykluczonych społecznie – o. Józef Wrzesiński (1917–1988)

Słowa kluczowe: o. Józef Wrzesiński, wykluczenie społeczne, ubóstwo, godność

Abstrakt

W  niniejszym artykule została podjęta próba przedstawienia osoby i dzieła o. Józefa Wrzesińskiego (1917–1988), który przyczynił się do sformułowania problemu wykluczenia społecznego. Artykuł podejmuje próbę przybliżenia zarówno losów życia o. Józefa Wrzesińskiego jak i prowadzonej przez niego działalności na rzecz osób bezdomnych i wykluczonych społecznie.
Ojciec Józef Wrzesiński był synem polskiego emigranta, w dzieciństwie doświadczał skrajnej biedy i wykluczenia społecznego. Święcenia kapłańskie przyjmuje w 1946 roku.
W  roku 1956 rozpoczyna służbę duszpasterską w  obozie dla bezdomnych rodzin w Noisy-le-Grand. Należy do pierwszych obrońców praw człowieka.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Marta Filipowicz, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Dr, adiunkt na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Bibliografia

Damon J., Wykluczenie, przeł. A. Karpowicz, Warszawa 2012.

de Vos van Steenwijk A., Ojciec Józef Wrzesiński. atd Czwarty Świat, Kielce 2000.

de Vos van Steenwijk A., Ojciec Józef Wrzesiński. Rzecznik najbiedniejszych, przeł. T. Braun, Kielce 2013.

Gawryś C., Dlaczego Ojciec Wrzesiński może mieć znaczenia dla nas, Polaków?, https://www.joseph-wresinski.org/wp-content/uploads/sites/3/2016/09/O_Wrzesinskim_-_Cezary_Gawrys_14_03_09.pdf, dostęp: 10.01.2020.

Jarmuszczak M., Wykluczenie społeczne oczami filozofa i aktywisty – Jan Patočka i o. Józef Wrzesiński, „Studia Philosophiae Christianae”, 50 (2014) nr 3, s. 159–179.

O. Józef Wrzesiński, http://dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=4658, dostęp: 10.01.2020.

Ojciec Józef Wrzesiński, http://www.atd.org.pl/?page_id=1652, dostęp: 10.01.2020.

Ryczan K., Przedmowa, w: A. de Vos van Steenwijk, Ojciec Józef Wrzesiński. Rzecznik najbiedniejszych, przeł. T. Braun, Kielce 2013, s. 9–10.

Tarkowska E., Ojciec Józef Wrzesiński i nowa socjologia ubóstwa, „Kultura i Społeczeństwo”, 54 (2010) nr 3, s. 15–29.

Wierzbicka A., Biblioteki podwórkowe, „Biuletyn ebip”, 9 (127/2011) (2011), s. 1–7, http://www.ebib.pl/images/stories/numery/127/127_wierzbicka.pdf, dostęp: 10.01.2020.

Wrzesiński J., Co dalej? Po 17 października 1987, http://www.atd.org.pl/wp-content/uploads/2015/05/Co-dalej_Po-17-x-1987.pdf, dostęp: 10.01.2020.

Wrzesiński J., Daję świadectwo o Was, https://www.joseph-wresinski.org/en/daj-wiadectwo-o-was/, dostęp: 10.01.2020.

Wrzesiński J., Najubożsi odkrywają przed nami niepodzielność praw człowieka, https://www.joseph-wresinski.org/wp-content/uploads/sites/3/2016/09/Najubozsi_odkrywaja_przed_nami_niepodzielnosc_Praw_Czlowieka.pdf, dostęp: 10.01.2020.

Wrzesiński J., Ubodzy. Bóg pośród nas, przeł. D. Samsel, Poznań 2010.

Wrzesiński J., Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, przeł. J. Bargy, wprow. J. C. Caillaux, wybór P. Klein, Warszawa 2007.

Wrzesiński J., Wiedza prowadząca do działania, tłum. M. Macińska, „Kultura i Społeczeństwo”, 54 (2010) nr 3, s. 3–13.

Wrzesiński J., Żyć ewangelią w rodzinie, Kraków 2000.

Opublikowane
2020-09-08
Dział
Studia i rozprawy