Pedro V (1859–1891): katolicki władca Konga wobec zmieniającej się sytuacji międzynarodowej

Słowa kluczowe: król Pedro V, Zakon Rycerzy Chrystusa, Królestwo Konga, baptyści

Abstrakt

Artykuł charakteryzuje postać ostatniego niezależnego władcy Konga Pedra V panującego w kluczowym dla dziejów Afryki początku ery kolonialnej. Był to okres znaczący dla całego kontynentu afrykańskiego, a w samym Kongo czas przekształceń gospodarczych i politycznych. Pedro V jako władca katolicki, którego korona pochodziła z rąk Portugalczyków, stanął w obliczu wielu decyzji politycznych. Z ograniczonym aparatem władzy, pozostając władcą „królestwa z umysłu”, pozycja Pedra V nadal była znacząca w społeczeństwie o silnym poczuciu jedności, stanowiąc jeden z elementów spajających rozdrobnione terytorium. Królestwo nieprzerwanie trwało na fundamentach wielowiekowej tradycji z królem, którego uznanie i moc umocowane były w katolickim kulcie sakralizującym władzę. Pod koniec XIX wieku do Konga przybywają protestanccy misjonarze British Missionary Society, co daje królowi nowe spojrzenie na sojusze, pozwala myśleć śmielej o uniezależnieniu się od Portugalczyków, którym zawdzięczał tron. Artykuł ukazuje Pedra V we własnej pułapce: chcąc zachować tron przyczynił się do kolonizacji swojego kraju, dobrowolnie uznając zwierzchność Lizbony w zamian za poparcie. Godnym uznania pozostaje jego trwanie przy katolicyzmie, bez względu na zmieniające się okoliczności i sojusze wewnętrzne i zewnętrzne. Oceniony przez współczesnych historyków jako dobry dyplomata i rozgrywający, potrafił odnaleźć się w nowych okolicznościach geopolitycznych, które Afryce zgotowali Europejczycy.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Aneta Kościanek, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Doktorantka w Instytucie Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Bibliografia

Bentley W. H., Life on the Congo, Londyn 1887.

Bentley W. H., Pioneering of the Congo, Londyn 1900.

Curtin P., Feierman S., Thompson L., Vansina J., Historia Afryki, przeł. M. Jannasz, Gdańsk 2003.

Broadhead S. H., Beyond Decline: the Kingdom of the Kongo in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, „The international journal of African Historical Studies”, 12 (1979) nr 4, s. 615–650.

Hawker G., An Englishwoman’s Twenty Five Years in Tropical Africa: being the Biography of Gwen Elen Lewis, Missionary to the Cameroons and the Congo, Londyn 1911.

Hilton A. European Sources for the Study of Religious Change in Sixteenth and Seventeenth Century Kongo, „Paideuma”, 33 (1987) s. 289–312.

Kings of Africa: Art and Authority in Central Africa, red. E. Beumers, H. J. Koloss, Maastricht 1992.

Kabwita K. I., Le royuame Kongo et la mission catholique 1750–1838. Du déclin à l’extinction, Paris 2004.

Northrup D., Africa’s Discovery of Europe: 1450–1850, Oxford 2002.

Oliver R., Atmore A., Dzieje Afryki po 1800 roku, przeł. K. Salawa, Warszawa 2007.

Oliver R. The African Experience: From Olduvai Gorge to the 21st Century, Londyn 1991.

Piętek R., Garcia ii władca Konga a Kościół katolicki, Warszawa 2009.

Piętek R., Comments on Christianity, the Church and the State in the Kingdom of Kongo, „Studies of the Department of African Languages and Cultures”, 45 (2011) s. 71–86.

Thornton J., The Development of an African Catholic Church in the Kingdom of Kongo, 1491–1750, „The Journal of African History”, 25, (1984) nr 2, s. 147–167.

Thornton J., Master or Dupe? The Reign of Pedro v of Kongo, „Portuguese Studies Review”, 19 (2011) s. 115–132.

Vos J., Kongo in the Age of Empire, 1860–1913: The Breakdown of a Moral Order, Madison 2015.

Vos J., Kongo Cosmopolitans in the Nineteenth Century, w: The Kongo Kingdom. The Origins, Dynamics and Cosmopolitan Culture of an African Polity, red. K. Bostoen, I. Brinkman, Cambridge 2018, s. 235–253.

Weeks J. H., Among the primitive Bakongo, Londyn, 1914.

Opublikowane
2020-09-08
Dział
Studia i rozprawy