Recenzja książki Hanny Koksy „Wychowanie młodzieży w działalności Cecylii Plater-Zyberkówny"

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Agnieszka Gronkowska-Koziar, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Studentka IV roku studiów doktoranckich w Instytucie Pedagogiki (Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Bibliografia

Koksa H., Wychowanie młodzieży w działalności Cecylii Plater-Zyberkówny, Lublin 2020.

Opublikowane
2020-09-08
Dział
Artykuły recenzyjne, recenzje, noty o książkach