Natalii Han-Ilgiewicz koncepcja resocjalizacji i jej współczesna interpretacja

Słowa kluczowe: resocjalizacja, rewalidacja, niedostosowanie społeczne, dziecko, młodzież

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza koncepcji resocjalizacji Natalii Han- Ilgiewicz, która zapisała się w historii polskiej nauki jako wybitny pedagog specjalny. Jej dorobek jest przywoływany nie tylko przez pedagogów, gdyż kryminologia nieletnich czy psychologia i psychiatria dziecięca także odwołują się do jej badań w obszarze niedostosowania społecznego/wykolejenia dzieci i młodzieży. Była genialnym metodykiem pracy rewalidacyjnej, utalentowaną pisarką i nauczycielem akademickim. Artykuł oparto o metodę analizy treści, by na podstawie wyselekcjonowanych źródeł z literatury przedmiotu, poszukać odpowiedzi na pytanie, na czym polegała koncepcja resocjalizacji opisana i praktykowana przez Natalię Han-Ilgiewicz i jakie jest jej znaczenie we współczesnej pedagogice resocjalizacyjnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Han-Ilgiewicz N., ‘Dziecko krnąbrne i brutalne’, Szkoła Specjalna, 8 (1931-1932) No. 4, pp. 196-201.

Han-Ilgiewicz N., Dziecko w konflikcie z prawem karnym, Warszawa 1965.

Han-Ilgiewicz N., ‘Immunitet psychiczny i jego rola w pedagogice leczniczej’, Szkoła Specjalna, 18 (1957) No. 3, pp. 129-146.

Han-Ilgiewicz N., ‘Karać czy zapobiegać’, Rodzina i Szkoła, 11 (1960), p. 3.

Han-Ilgiewicz N., Łamigłówki pedagogiczne, in: eadem, Mozaikowe ścieżki, Warszawa 1975, pp. 191-192.

Han-Ilgiewicz N., Mozaikowe ścieżki, Warszawa 1975.

Han-Ilgiewicz N., Nieznośni chłopcy. Typy plastyczności psychicznej w diagnostyce szkolnej, Warszawa 1960.

Han-Ilgiewicz N., ‘O możliwościach zastosowania Lewinowskiej teorii konfliktu w akcji rewalidacji i profilaktyki w zakresie przestępczości nieletnich’, Zagadnienia Karno-Administracyjne, 5 (1964), pp. 48-49.

Han-Ilgiewicz N., Pisma: szkice, artykuły, rozprawy, compilation and introduction by K. Poznański, Warszawa 1995.

Han-Ilgiewicz N., ‘Problem indywidualizacji w wychowaniu’, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 10 (1965), pp. 1-4.

Han-Ilgiewicz N., Próba analizy podstawowych założeń wychowania w zakładach dla społecznie niedostosowanych, in: Materiały do nauczania psychologii, series IV, Vol. 1, (ed.) L. Wołoszynowa, Warszawa 1965, pp. 337-356.

Han-Ilgiewicz N., Próba analizy podstawowych założeń wychowania w zakładach dla społecznie niedostosowanych, in: Materiały do nauczania psychologii, seria 4, Vol. 1, (ed.) L. Wołoszynowa, Warszawa 1965, pp. 337-356.

Han-Ilgiewicz N., ‘Psychopedagogika dzieci moralnie upośledzonych. Program wykładów i zajęć w PIPS z lat 1928-1929’, Szkoła Specjalna, 5 (1928-1929) No. 3-4, pp. 157-196.

Han-Ilgiewicz N., ‘Refleksje pedagoga na temat wychowania młodzieży niedostosowanej’, Nowa Szkoła, 7/8 (1964) pp. 64-67.

Han-Ilgiewicz N., ‘Teczka indywidualna. Metoda zbierania materiału obserwacyjnego’, Szkoła Specjalna, 8 (1931-1932) No. 1, pp. 27-33.

Han-Ilgiewicz N., Trudności wychowawcze i ich tło psychiczne, Warszawa 1961.

Han-Ilgiewicz N., W naszej szkole. Reminiscencje o warszawskiej szkole dla chłopców społecznie niedostosowanych, Warszawa 1962.

Han-Ilgiewicz N., W naszej szkole. Reminiscencje o warszawskiej szkole dla chłopców społecznie niedostosowanych, Warszawa 1962.

Han-Ilgiewicz N., Więź rodzinna u młodzieży społecznie niedostosowanej, in: Materiały do nauczania psychologii, series 4, Vol. 1, (ed.) L. Wołoszynowa, Warszawa 1965, pp. 337-356.

Han-Ilgiewicz N., ‘Z problematyki niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży’, Przyjaciel Dziecka, 10 (1963) pp. 1-2.

Han-Ilgiewicz N., ‘Zagadnienie regulaminu zakładu wychowawczego’, Szkoła Specjalna, 1 (1961) pp. 1-10.

Han-Ilgiewicz N., ‘Zagadnienie regulaminu zakładu wychowawczego’, Szkoła Specjalna, 22 (1961) No. 1, pp. 1-10.

Han-Ilgiewicz N., ‘Zastosowanie terapeutyczne testu Szondiego’, Rocznik Filozoficzny, 4 (1958) pp. 39-58.

Han-Ilgiewicz, N. ‘Konflikt dziecka z rodziną’, Szkoła Specjalna, 10 (1933) No. 1, pp. 1-13.

Kusztal J., Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne, Kraków 2018.

Kwiatkowski P., Teoretyczne konteksty profilaktyki niedostosowania społecznego, Wrocław 2016.

Makowska M., Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Warszawa 2013.

Muskała M., Odstąpienie od przestępczości w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Poznań 2017.

Poznański K., Droga życiowa Natalii Han-Ilgiewicz, in: eadem, Pisma: szkice, artykuły, rozprawy, compilation and introduction by K. Poznański, Warszawa 1995.

Smolińska-Theiss B., Korczakowska idea praw dziecka, in: Pedagogika społeczna przestrzenie życia i edukacji, (eds) M. Winiarski, W. Theiss, M. Konopczyński, Warszawa 2010, p. 345

Sztuka M., Anachronizm i aktualność. Idea resocjalizacji w sporze o nowoczesność, Kraków 2013.

Talik E., Dobrowolska-Nowak A. (based on information prepared by Professor M. Braun-Gałkowska), Prof. dr Natalia Han-Ilgiewicz, https://www.kul.pl/art_18836.html, accessed: 15 February 2020.

Umińska-Tytoń E., Natalia Han Ilgiewicz (1895-1978) – pedagog leczniczy. Wspomnienia o prof. Natalii Han-Ilgiewicz, in: Chrześcijanie, Vol. 20, (ed.) bp B. Bejze, Niepokalanów 1993, pp. 9-134.

Umińska-Tytoń E., ‘Natalia Han-Ilgiewicz pedagog leczniczy (1895–1978). Wspomnienie w setną rocznicę urodzin’, Łódzkie Studia Teologiczne, 1 (4) (1995), pp. 35-42.

Act of 10 June 2010 amending the act on counteracting domestic violence and certain other acts, Journal of Laws 2010, No. 125, item 842.

Act of 25 February 1964, Family and Guardianship Code, Journal of Laws of 2012, item 788, as amended.

Annex to the announcement of the Minister of Culture and National Heritage of 3 October 2017 (item 1948) on the publication of the uniform text of the Regulation of the Minister of Culture and National Heritage of 4 July 2012 on the national library resource, Journal of Laws of 19 October 2017.

Opublikowane
2020-12-15
Dział
Studia i rozprawy