Niepełnosprawność jako wyzwanie

na przykładzie biografii matki Elżbiety Czackiej i prof. Wojciecha Chudego

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, cierpienie, wyzwanie, godność, wzór osobowy

Abstrakt

Rzeczywiście, osoby dotknięte brakami w sferze fizycznej często są marginalizowane, nie nadążają bowiem za tym, co modne, nie wpisują się w obwiązujące standardy sprytu życiowego czy kanonów piękna. Jednak – na przekór powszechnie panującym opiniom – wiele z nich udowodniło i wciąż udowadnia swoim życiem, że w swojej osobowej godności w żaden sposób nie ustępują tym, którzy uchodzą za sprawnych. W przedstawionym artykule odwołałam się do dwóch biografii osób z niepełnosprawnością: Wojciecha Chudego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej. Na przykładzie ich życia pokazałam, w jaki sposób krucha egzystencja człowieka, może stać się inspiracją działania, wzorem do naśladowania, a także źródłem refleksji nad własnym życiem.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barth K., Podstawowa forma człowieczeństwa, tłum. J. Zychowicz, in: Filozofia dialogu, (ed.) B. Baran, Kraków 1991, pp. 133-174.

Bartoszek A., Niepełnosprawność osób jako wyzwanie moralne, in: Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie, (ed.) A. Bartoszek, D. Sitko, Katowice–Ruda Śląska 2003, pp. 63-90.

Biesaga T., Autonomia a dobroczynność w bioetyce, in: Etyka wobec współczesnych dylematów, (eds) K. Kalka, A. Papuziński, Bydgoszcz 2006, pp. 132-139.

‘Biogram Wojciecha Chudego 1947-2007’, Ethos, 20 (2007) No. 79-80, pp. 17-20.

Błeszyńska K., Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych, Warszawa 2001.

Bonowicz W., ‘Milczący nauczyciel’, Znak, 2009, No. 645, http://www.miesiecznik.znak.com.pl/10404/5/milczacy-nauczyciel (accessed: 2 October 2013).

Chrobak S., Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Warszawa 1999.

Chudy W., Powołanie osoby niepełnosprawnej w nauczaniu papieża Jana Pawła II, in: Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie, (ed.) D. Kornas-Biela, Lublin 1988, pp. 123–149.

Chyrowicz B., ‘Życie ludzkie: wartość bezcenna, ale kosztowna’, Służba Zdrowia, 84/87 (2006), http://www. Sluzbazdrowia.com.pl/html/more3585a.php, (accessed: 10 June 2010).

Dajmund D., Miłość życia hrabianki Czackiej, http://apchor.pl/2013/10/24/Milosc-zycia-hrabianki-Czackiej (accessed: 3 July 2017).

Domagała-Zyśk E., Elementy „filozofii niepełnosprawności” Jeana Vaniera a współczesne tendencje rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnością, in: Personalistyczny wymiar filozofii wychowania, (eds) A. Szudra, K. Uzar, Lublin 2009, pp. 279 –292.

Dryżałowska G., Niepełnosprawność, in: Encyklopedia XXI w., (ed.) E. Różycka, Vol. 3, Warszawa 2004, p. 647.

Dzwonnik A., Przez krzyż do Nieba…, http://www.sekretariat-misyjny.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=840&Itemid=45 (accessed: 3 July 2017).

International Classification of Functioning, Disability and Health, WHO, World Health Report, Geneva 2007.

Jan Paweł II, ‘Byłem upośledzony i przyszliście mi z pomocą’, Osnabruck, 16 November 1980. Anioł Pański, L’ Osservatore Romano, 1980, No. 31 (11), p. 4.

John Paul II, Evangelium vitae, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html (accessed: 8 September 2020).

John Paul II, Salvifici Doloris”, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_letters/1984/documents/hf_jp-ii_apl_11021984_salvifici-doloris.html (accessed: 9 September 2020).

John Paul II, Christifideles laici, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html (accessed: 9 September 2020).

Karolak A., Jean Vanier – Kopernik naszych czasów, http://thekarolakfamily.wordpress.com/2012/07/28/4475/ (accessed: 7 January 2014).

Kornas-Biela D., Niepełnosprawność w rodzinie, www.cmppp.edu.pl/files/Niepelnosprawnosc_Jan%20Pawel%20II.doc, dostęp: 20.05.2007.

Krakowiak K., Wspieranie człowieka niepełnosprawnego, in: Ja – człowiek. Wzrastanie w godności, miłości i miłosierdziu, (ed.) M. Kalinowski, Tarnów 2004, pp. 115-136.

Królikowski, ‘Potrzeba ludzkiej wrażliwości’, L’ Osservatore Romano, 1993, No. 2, p. 41.

Maciarz A., Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej, Warszawa 1992.

Matka E. Czacka, Dyrektorium, Laski 2008.

Naumiuk T., ‘Duch miłosierdzia w życiu sługi Bożej matki Elżbiety Róży Czackiej’, Brat, 2016, No. 11, pp. 10-11.

Pascal B., Pensées and Other Writings, Oxford 1995.

Rodziński A., Na orbitach wartości, Lublin 1998.

Skurzyńska B., ‘Wartość niepełnosprawności’, Niedziela (Szczecin edition), 2008, No. 17, http://www.niedziela.pl/artykul/53180/nd/Wartosc-niepelnosprawnosci, (accessed: 13 January 2014).

Smołka E., ‘Profesor i nauczyciel’, Ethos, 20 (2007) No. 79-80.

Spaemann R., Osoby. O różnicy między czymś a kimś, (trans.) J. Merecki, Warszawa 2001.

Stabińska J., Matka Elizabeth Róża Czacka, Laski 1986.

Styczeń T., Kardynał, ‘Wojtyła – filozof moralista’, Roczniki Filozoficzne, 27 (1979) 2.

Szostek A., Pogadanki z etyki, Lublin 1996.

Szudra A., Personalistyczna filozofia wychowania jako fundament pedagogiki dialogu, (typescript of a doctoral dissertation), Lublin 2007.

Tischner J., ‘Fenomenologia spotkania’, Analecta Cracoviensia, 10 (1978), pp. 71-102.

Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 2000.

Vanier J., Każda osoba jest historią świętą, (trans.). K.P. Wierzchosławscy, Poznań 1999.

Walczak A., Koncepcja rozumienia Innego w kategorii spotkania, in: E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Vol. 1, Warszawa 2006, pp. 431-439.

Wierzbicki A.M., ‘Profesor Wojciech Chudy’, Przegląd Uniwersytecki, 2007, No. 2, p. 20.

Wojtyła K., Osoba i czyn i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994.

Wosiek R., Czacka Róża, in: Encyklopedia katolicka, (eds) R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1979, Vol. 3, pp. 745-746.

Opublikowane
2020-12-15
Dział
Studia i rozprawy