Wybrane aspekty O kulturze współżycia. Rozważania i propozycje Zygmunta Karola Mysłakowskiego w świetle życiorysu autora

Słowa kluczowe: Zygmunt Mysłakowski, pedagog, kultura współżycia, pamięć, ludzie starsi, wspólnota, relacje międzyludzkie

Abstrakt

Zygmunt Mysłakowski (1890-1971) to polski pedagog związany z powstaniem oraz funkcjonowaniem wielu instytucji o charakterze naukowym, oświatowym i wychowawczym.  Należy on do grona twórców polskiej pedagogiki i zaliczany do kierunku socjologicznego, kulturowego, jak i pedagogiki socjalistycznej. „O kulturze współżycia. Rozważania i propozycje” (1967, 1969) to jedna z mniej znanych prac wciąż aktualnych, mówiąca o podstawach kultury współżycia do których autor zalicza słowo, mowę, pamięć indywidualna i zbiorową jako fundamenty relacji międzyludzkich. Porusza także zagadnienie ludzi starszych i pracy zespołowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aleksander T., Zygmunt Mysłakowski, in: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Vol. 3: M-O, Warszawa 2012, pp. 451-454.

Baścik S., Mysłakowski Zygmunt Karol, in: Polski słownik biograficzny, vol. 22, (ed.) E. Rostworowski, Kraków et al. 1977, pp. 359-361.

Baścik S., Życiorys naukowy Prof. Dr. Zygmunta Mysłakowskiego, in: Z. Mysłakowski, Pisma wybrane, (ed.) T. Nowacki, Warszawa 1971, pp. 9–35.

Kalendarium Studium Pedagogicznego UJ, in: Tradycja i wyzwania, Księga pamiątkowa na 75-lecie założenia Studium Pedagogicznego UJ 1921-1996, (ed.) K. Pacławska, Kraków 1997, pp. 339-352.

Kiereś B., Mysłakowski Zygmunt Karol, in: Powszechna encyklopedia filozofii, Lublin 2006, pp. 457-459.

Kornat M., Zygmunt Mysłakowski i jego koncepcja „ucieczki od wolności”, in: Doktryny. Historia. Władza. Księga dedykowana Profesorowi Wiesławowi Kozubowi-Ciembroniewiczowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, (eds) A. Citkowska-Kimla, M. Kiwior-Filo, B. Szlachta, Kraków 2009, pp. 137-151.

Mysłakowski Zygmunt Karol, in: Leksykon PWN, Pedagogika, Warszawa 2000, p. 127.

Michalski G., Zygmunt Mysłakowski (1890–1971) – działalność i twórczość pedagogiczna, series: Acta Universitatis Lodziensic, Folia Paedagogica et Psychologica, Vol. 33, Łódź 1994.

Mysłakowski P., Zygmunt Mysłakowski – inne oblicze uczonego, in: Historia wychowania w XX wieku. Dorobek i perspektywy, (eds) T. Gumuła, J. Krasuski, S. Majewski, Kielce 1998, pp. 243-254.

Mysłakowski Z., O kulturze współżycia. Rozważania i propozycje, Warszawa 1969; 1969.

Mysłakowski Z., O. Waleryan Magni i kontrowersya w sprawie odkrycia próżni (1698–1648), series: Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Vol. 60, Kraków 1911.

Mysłakowski Z., Państwo a wychowanie, Warszawa 1935.

Mysłakowski Z., Pisma wybrane, (ed.) T. Nowacki, Warszawa 1971.

Mysłakowski Z., Rozwój naturalny i czynniki wychowania, Kraków 1925.

Mysłakowski Z., Totalizm czy kultura, Kraków 1938.

Okoń W., Zygmunt Mysłakowski – pedagog dwu epok, in: Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Warszawa 2000, pp. 309-333.

Pedagogika, (eds) B. Milerski, B. Śliwerski, Warszawa 2000.

Prafilmówka Cracowska 1945-1947, (ed.) J. Albrecht, Kraków 1998.

Szmydt K., Zygmunt Karol Mysłakowski (1890-1971). Twórczość i wkład do rozwoju nauk o wychowaniu, Rzeszów 1997.

Terlecka W., Zygmunt Karol Mysłakowski (1890-1971), in: Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Filozoficznego, (eds) J. Miklaszewska, J. Mizera, Kraków 2000, pp. 240-245.

W poszukiwaniu podstaw pedagogiki. Zygmunt Mysłakowski (1890-1971), (ed.) T. Nowacki, Warszawa 1999.

Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, (selection and compilation) S. Wołoszyn, 2nd edition revised, Vol. 3, Book Two, Kielce 1998, pp. 90-96.

Opublikowane
2020-12-15
Dział
Studia i rozprawy