Pola Negri i jej miłość do tego, co polskie

Słowa kluczowe: Apolonia Chałupiec, Berlin, Brdów, film dźwiękowy, film niemy, Hollywood, Pola Negri, Polonia amerykańska

Abstrakt

Pola Negri, wielka polska aktorka kina niemego, znana w całym świecie, nigdy nie zapomniała o ojczyźnie. Wszędzie, gdzie mieszkała, grała, występowała, pamiętała i podkreślała, skąd pochodzi. Nie kryła też swego przywiązania do wiary. Dzięki swoim staraniom i datkom przyczyniła się do powstania polskiej parafii i kościoła w Los Angeles. Mieszkając we Francji organizowała dożynki, na które zapraszała zespoły amatorskie z Polski. Utworzyła w swojej podparyskiej rezydencji małe polskie muzeum. W czasie Mszy św. odprawianych w pałacowej kaplicy śpiewano polskie pieśni religijne. W domu aktorki pracował polski personel. Podawano w nim polskie potrawy. Pola Negri żywo interesowała się tym, co działo się w jej ojczyźnie. Pomagała Polakom przybywającym do USA po 1981 roku. Do końca życia mówiła płynną polszczyzną.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

An. Wald., Różaniec wspomnień Poli Negri, „Kino. Tygodnik Ilustrowany”, 1936, nr 18.

B-r, W siedzibie letniej Poli Negri, „Świat Filmowy”, 1929, nr 2, s. 5.

Czapińska W., Pola Negri polska królowa Hollywood, Warszawa 1996.

Czapińska W., Polita, Warszawa 1989.

Dyguła R., Historia parafi i. Kalendarium – najważniejsze wydarzenia w dziejach naszej parafii i sanktuarium, http://www.polskaparafi ala.org/kosciol/historia-parafii, dostęp 10.05.2017.

Filmografia Poli Negri, http://www.filmweb.pl/person/Pola+Negri-69525, dostęp: 29.04.2017.

Gronowicz A., Greta Garbo, Warszawa 1995.

Halama L., Moje nogi i ja, oprac. Teresa Krzemień, Warszawa 1984.

Jak ucztuje Pola Negri, „Goniec Nadwiślański”, 1926, nr 80, s. 7.

Katolicyzm Poli Negri, „Lech. Gazeta Gnieźnieńska”, 1927, nr 2016, s. 4.

Kino: leksykon PWN, red. K. Damm i B. Kaczorowski, Warszawa 2000.

Księżna Mdivani Prostuje!, „Nowy Kurjer”, 1927, nr 186, s. 5.

Legenda kina. Pola Negri, wybór i przygotowanie materiałów K. Zamysłowska, P. Kulesza, seria: A Cinema Legend, E. Zamysłowski, Łódź 2008.

Lewandowski J., Pola Negri w Sosnowcu, Katowice 2007.

Mikułowski A., Recenzje fi lmowe, „Mazur”, „Prosto z Mostu”, 1936, nr 10, s. 7.

Negri P., Pamiętnik gwiazdy, Warszawa 1976.

Parafia polska w Los Angeles, „Górnoślązak”, 1926, nr 78.

Pierwszy kościół Królestwa Chrystusowego założony przez Polkę, „Gość Niedzielny”, 4 (1926), nr 14.

Pola Negri o „Pawiaku” Ordyńskiego, „Myśl Narodowa”, 1932, nr 54.

Pola Negri znów w Ameryce, „Kino. Tygodnik Ilustrowany”, 1931, nr 36.

Pola Negri, http://www.polskaparafi ala.org/inne/pola-negri, dostęp: 16.04.2017.

Pudełek J., Warszawski balet w latach 1867–1915, Kraków 1981.

Racinowski D., Pobyt w Brdowie okazał się dla mnie najlepszym lekarstwem. Brdowskie korzenie i ślady Poli Negri, [Brdow] 2016.

Rogowski Z. K., Oni i Hollywood, Kraków 1982.

Ryszard Ordyński (1878–1953) – reżyser teatralny i filmowy, Film Polski, http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=11104014, dostęp 22.08.2017.

Sempoliński L., Druga połowa życia, Warszawa 1985.

Sempoliński L., Wielcy artyści małych scen, Warszawa 1977.

Sikorski A., Szkoła aplikacyjna przy b. teatrach rządowych warszawskich i jej wychowańcy 1908–1915, Warszawa 1936.

Skonieczny Z., O kontaktach z Polą Negri w Stanach Zjednoczonych mówi siostra Jadwiga ze Zgromadzenia Sióstr Serafi tek, w: Pola Negri, Legenda kina, Łódź 2007.

Szydłowska M., Między Broadwayem a Hollywood: szkice o artystach z Polski w Stanach Zjednoczonych, Kraków 2009.

T. B., Tryumf Poli Negri w Teatrze Nowości, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 1919, nr 17.

W. B., Uchylamy zasłony… Pola Negri (hr. Dąmbska), „Teatr, Sztuka i Ekran”, 1924, nr 6.

Zdzitowiecki W., Dożynki polskie pod Paryżem, „ Słowo Pomorskie”, 1929, nr 202, s. 5.

Zet. Es., Sekret powodzenia Poli Negri, „Kino. Tygodnik Ilustrowany”, 1935, nr 10.

Opublikowane
2019-12-27
Dział
Studia i rozprawy