Liceum Ogólnokształcące w Michałowie (1947–2017) – szkoła średnia na pograniczu polsko-białoruskim w biografiach nauczycieli i uczniów

Słowa kluczowe: Bazyli Niedźwiecki, Liceum Ogólnokształcące w Michałowie, zjazd absolwentów, język białoruski w szkole średniej

Abstrakt

Specyfika powstania i funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Michałowie zawiera się w szczególności miejsca, gdzie ono powstało z inicjatywy społecznej nauczycieli i rodziców tuż po drugiej wojnie światowej. Przed drugą wojną światową Michałowo było miasteczkiem żydowsko-niemiecko-polsko-białoruskim. Po drugiej wojnie światowej niemal nie pozostało w nim Niemców i Żydów, ale znalazła się dość aktywna grupa przedwojennych nauczycieli, którym udało się założyć szkołę średnią w miejscowości, która nie była siedzibą powiatu. Był to ewenement jak na owe czasy. Zaangażowanie pierwszego dyrektora Antoniego Stasiewicza doprowadziło też do wybudowania gmachu szkoły na miejscu byłej świątyni ewangelickiej. Jednym z założycieli szkoły był też Arseniusz Ziniewicz – przedwojenny działacz i nauczyciel białoruski. Przez wiele lat uczył tego języka w LO. W szkole kształciła się głównie okoliczna młodzież wiejska, pochodzenia białoruskiego, wyznania prawosławnego. Dzięki nauce w LO wielu jego absolwentów odniosło sukcesy, m.in. stali się reżyserami (Tamara Sołoniewicz), dziennikarzami (Mikołaj Hajduk), artystami (Aleksy Pawluczuk), literatami (Aleksy Kazberuk), uczonymi (prof. Joanicjusz Nazarko). Okazją do podsumowania pracy placówki było 70-lecie szkoły zorganizowane we wrześniu 2017 r. Z tej okazji wydano książkę Jest takie Liceum...

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Michałowie świętowali 70-lecie szkoły, www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/147828, dostęp: 20.04.2018.

Chciałbym nagrać z T.Love płytę, która w sposób punkowy podejdzie do soulu i funk’a, z M. Staszczykiem rozmawia S. Orwat, slawek-orwat.blogspot.com/2015/08/chciałbym…, dostęp: 11.06.2018.

Dereweńko M., W pamięci i w sercach. Zmarł ceniony matematyk Stefan Borawski, www.wspolczesna.pl/wiadomosci/lomza/art/5650880,w-pamieci-i-w-sercach,id,t.html, dostęp: 11.06.2018.

Drugie imienia Jabłonowskiej 1919–2009, red. S. Piórkowski, Białystok 2009.

Dzierzbicka W., Dzieje jednej szkoły 1908–1949. Monografia Seminarium Nauczycielskiego i Liceum Pedagogicznego im. E. Orzeszkowej w Warszawie, Warszawa 1960.

Głogowska H., Wspominał dobrze Michałowo, „Gazeta Michałowa”, 2018, nr 3, s. 11; nr 4, s. 7.

Głogowska H., Wspomnienie o Ś.p. Józefie Borowskim, „Gazeta Michałowa”, 2017, nr 12, s. 27–28.

Grzybowska E., Monografia Liceum Ogólnokształcącego w Michałowie (praca magisterska – maszynopis), Białystok 1984.

Gulczyńska J., Przemiany w szkolnictwie średnim ogólnokształcącym w Polsce w latach 1944–1989, Poznań 2013.

Iwaniuk S., Szkolnictwo białoruskie na Białostocczyźnie w latach 194401980, w: Białorusini – historia i kultura. Sesja naukowa, Szreniawa, 25–26 czerwca 2010, red. J. Jurkiewicz, Szreniawa 2010.

Iwaniuk S., Szkolnictwo białoruskie w latach 1944–1980. Organizacja i działalność [b.p.].

Jest takie Liceum… 70 lat Liceum Ogólnokształcącego w Michałowie, red. H. Głogowska, Michałowo 2017.

(jd), 50 lat minęło jak jeden dzień…, „Gazeta Michałowa”, 2016, nr 6, s. 4.

Kuczyńska L., Dzieje Ostrowskiej „Jedynki”. Monografi a Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka 2006.

Liceum Ogólnokształcące w Sokółce, Sokółka 2017.

Łatjak D., Znam ścieżki, „Życie Literackie”, nr 44, 29.10.1967, s. 6.

Mauersberg S., Reforma szkolnictwa w Polsce w latach 1944–1948, Wrocław 1974.

Michałowo, Wrota Podlasia, https.//wrotapodlasia.pl, dostęp: 4.11.2019.

Mikołaj Hajduk (1931–1998) – osoba i dzieło, Michałowo–Bielsk Podlaski–Białystok 2013.

Nanowski W., Dzban, „Kamena”, 31 grudnia 1959, nr 23/24, s. 9.

Nanowski W., Ojczyzna, „Czuwajmy”, 1994, nr 6, s. 19.

Nanowski W., Okazje, „Głos Nowej Huty”, 18 września 1987, nr 38, s. 6.

Nanowski W., Powrót barw, Olsztyn 1961.

Nanowski W., Roraty, http://niedziela.pl/artykul/72683/nd/Roraty, dostęp: 11.06.2018.

Nanowski W., Święta Magdalena, w: Intencje serca, Poznań 1985, s. 569.

Nanowski W., Znicz olimpijski, Kraków 1980.

Niedźwiecki B., Dla godnego uczczenia 70-lecia lo w Michałowie, „Gazeta Michałowa”, 2015, nr 10, s. 9.

Niegierysz L., Spotkanie po latach opisuje Lech Niegierysz, lomichalowo70lat.blogspot.com, dostęp: 4.11.2019.

Niewęgłowska E., Historia Szkoły Podstawowej w Białce koło Radzynia Podlaskiego, Radzyń Podlaski 2009.

Nos L., Monografia gminy Michałowo, Białystok 1996.

Od Handelschule do Liceum Ekonomicznego w Ostrowi Mazowieckiej 1940–2001, red. J. Bednarczyk, I. Malinowska, T. Vogelgesang, Ostrów Mazowiecka 2001.

Orłowicz M., Przewodnik ilustrowany po województwie białostockim, Białystok 1937.

Ostrowskie szkoły średnie. Gimnazjum i lo w Ostrowi Mazowieckiej 1909–1999, red. J. Dzieniszewski, A. Dobroński, Ostrów Mazowiecka 1999.

Pęcherski M., Świątek M., Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917–1969. Podstawowe akty prawne, Warszawa 1972, s. 84–85.

Ryba M., Szkoła w okowach ideologii. Szkolna propaganda komunistyczna w latach 1944–1956, Lublin 2006.

Sawczenko A., 70-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Michałowie. Czas na wspomnienie, https://wspolczesna.pl/70lecie-liceum-ogolnoksztalcacego-w-michalowie-czasna-wspomnienia-zdjecia/ar/12413115, dostęp: 18.09.2017.

Sawczenko A., Liceum w Michałowie obchodzi jubileusz – 70-lecie istnienia. To był dzień pełen wspomnień, https://poranny.pl/liceum-w-michalowie-obchodzi-jubileusz-70-lecie-istnienia-tobył-dzien-pelen-wspomnien/ar/12507784, dostęp: 23.09.2017.

Spotkanie inicjujące przygotowania do uroczystych obchodów 70-lecia lo, http://lomichalowo70lat.

blogspot.com/2016/01/spotkanie-inicjujace-przygotowania-do.html, dostęp: 20.04.2018.

Szymon Romańczuk, https://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_(Roma%C5%84czuk), dostęp: 11.06.2018.

Świecki A., 25 lat oświaty i szkolnictwa w Polsce Ludowej, Warszawa 1969.

Świętowaliśmy 70-lecie Liceum Ogólnokształcącego, www.zsmmichalowo.pl/ondex.php/aktualnosci/254-swietowalismy-70-lecie-liceum-ogolnoksztalcacego, dostęp: 20.04.2018.

Torzewski M., Historia Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w latach 1903–2003, Września 2003.

Opublikowane
2019-12-27
Dział
Studia i rozprawy