Procedura recenzowania

Procedura recenzyjna w roczniku „Biografistyka Pedagogiczna” opiera się na zasadach anonimowości i etyki zawodowej obowiązujących w świecie naukowym, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Redakcja podczas prac wydawniczych kieruje się następującymi wytycznymi:

  1. Artykuły nadsyłane na adres redakcji (bpredakcja@gmail.com) są analizowane pod kątem poruszanej w nich problematyki; na tej podstawie wybierani są recenzenci.
  2. Recenzenci dobierani są spoza grup badawczych i jednostek naukowych, do których afiliowany jest autor nadesłanego artykułu.
  3. Każdy artykuł recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów.
  4. Redakcja może poprosić o trzecią recenzję, gdy nadesłany tekst ma charakter interdyscyplinarny lub autorzy dwóch pierwszych recenzji zajmują rozbieżne stanowiska.
  5. Recenzje mają charakter anonimowy, dotyczy to zarówno autorów, jak i recenzentów.
  6. Dokumentem podstawowym w procesie recenzyjnym jest formularz obowiązujący w roczniku „Biografistyka Pedagogiczna”.
  7. Lista recenzentów danego numeru publikowana jest każdorazowo w stopce redakcyjnej pisma.