Czasopismo „Biografistyka Pedagogiczna” ukazuje się od 2016 r. Jest unikatowym periodykiem naukowym, które stało się forum wymiany myśli dla badaczy reprezentujących różne dziedziny wiedzy (nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki teologiczne), a zajmujących się badaniem biografii i ukazywaniem ich w aspektach pedagogicznych, edukacyjnych i wychowawczych. Publikują w nim badacze z różnych polskich środowisk naukowych oraz z zagranicy.

Czasopismo ma interdyscyplinarny charakter. Rocznik wpisuje się w nurt badań biograficznych w kontekście edukacji i wychowania na gruncie pedagogiki, ale także: historii, socjologii, psychologii, teologii, historii literatury, a nawet nauk ścisłych. Na łamach rocznika publikowane są szkice biograficzne, badania wykorzystujące metody biograficzne i autobiograficzne, materiały ukazujące dokumenty osobiste i źródła do badania biografii oraz sposoby ich zaprezentowania i edycji. Są także artykuły recenzyjne interesującą literaturę biograficzną oraz ukazujące badania biograficzne.

Rocznik obejmuje następujące zagadnienia:

 • metody i narzędzia badawcze do badań na gruncie biografistyki pedagogicznej;
 • badania biograficzne w kontekście wychowania, edukacji, patriotyzmu, personalizmu, kontaktów międzypokoleniowych;
 • kreowanie wzorów i wzorców osobowych oraz ich wykorzystanie w edukacji i kulturze;
 • propagowanie w edukacji, wychowaniu, kulturze i literaturze biografii postaci znaczących;
 • badanie biografii nauczycieli, wychowawców, wykładowców, uczonych, profesorów;
 • badania nad środowiskami szkolnymi, wychowawczymi, opiekuńczymi i akademickimi;
 • znaczenie biografii w funkcjonowaniu, kreowaniu i badaniach dotyczących tradycji narodowych i etnicznych;
 • biografie a badania pamięci auto/biograficznej i miejsc pamięci;
 • andragogiczny wymiar biografii osób starszych;
 • biografie w chorobie, niepełnosprawności i wykluczeniu społecznym;
 • terapeutyczny wymiar biografii i biograficzności;
 • źródła do badania biografii;