Wprowadzenie 9

Studia i rozprawy

 
Helena Głogowska - Dylematy tożsamościowe na pograniczu polsko-białoruskim 23
Andrzej Chodubski - Konteksty biografii pogranicza: Polacy na Kaukazie w XIX i XX wieku 55
Małgorzata Parzych - Obcy – a jednak swoi. O Kurpiach z wyboru i ich zasługach dla kształtowania tożsamości kurpiowskiej 71
Izabela Lewandowska, Sylwia Szkamruk - Otokar Rudke – życie na polsko-niemieckim pograniczu politycznym, kulturowym i społecznym 85
Izabela Nadolnik - Odrębne światy. Katecheci szkół średnich powiatu brzeskiego w okresie ofensywy ideologicznej 101
Paweł Skrzydlewski - Władysław Tatarkiewicz – logos i ethos wychowawcy polskiej inteligencji 119
Anna Jabłońska - „Pogardzany i niezbędny – paradoks staropolskiego żebraka” 133
Piotr Gołdyn - Kilka słów o spotkaniu świętości i nierządu w przestrzeni biograficznej 151
Anna Kowalska-Pietrzak - Wyobcowania i wykluczenia w dynastii Piastów jako czynnik polityczny 163
Ryszard Skrzyniarz - „Czas i odległość, jakie znamy nie istnieją” – doświadczenia śmierci w biografii 177
Marek Robert Górniak - Kształtowanie się powojennych społeczności regionalnych na Ziemiach Odzyskanych w świetle pamiętników, relacji i wspomnień osadników z terenu Ziemi Głogowskiej 193
Ewa Maria Slaska, Tomasz Fetzki - Na początku był blog: od prób literackich do pogłębionych badań nad nietypowymi biografiami pogranicza 217
Marta Kłak-Ambrożkiewicz - Oto patrzcie, jaki ja byłem i co było we mnie – Jan Matejko 233
Ks. Edward Walewander - Biografia jako istotny element badań regionalnych 249
Małgorzata Kutyła - Przemiany społeczności lokalnej – postęp czy regres społeczny? 259

Materiały

 
Katarzyna Sabat - Prośba o ułaskawienie źródłem do biografii Żołnierzy Wyklętych 275
Elżbieta Krzewska, Ryszard Skrzyniarz - „Wokół Uniwersytetu” – narracje emerytowanych pracowników uczelni o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wstęp do badań 291

Artykuły recenzyjne, recenzje i omówienia

 
Daria Orzechowska-Słowikowska - Ocalić rodzinę (Maria Mierzyńska, Nie pytajcie dlaczego, Kraków 2014, ss. 468) 305
Ryszard Małachowski - Manowce nowożytnych koncepcji wychowania (Stefan I. Możdżeń, Fałszywe drogi wychowania, Sandomierz 2013, ss. 407) 317
Przegląd bibliograficzny 323