Wprowadzenie 9

Studia i rozprawy

 
Tatiana Krynicka - Znienawidzeni przez świat, ukochani przez Chrystusa: męczennicy w Peristephanon Prudencjusza 15
Beata Skrzydlewska - Zofia Grothówna. Ksieni klasztoru w Imbramowicach w latach 1703–1741 39
Grzegorz Kubski - Wit Stwosz jako „figura autobiograficzna” Wincentego Pola 53
Magdalena Falska - Żona, matka, zakonnica – błogosławiona Marcelina Darowska 71
Agnieszka Muszczyńska - Nieodkryte karty z życia Jadwigi Szczawińskiej 83
Edyta Żebrowska - Tadeusz Łopuszański – twórca i dyrektor Szkoły Rydzyńskiej 99
Dawid Misiak - Biografia Dietricha Bonhoeffera jako przykład bezkompromisowej postawy w czasach relatywizmu 113
Dorota Sula - Na granicy życia i śmierci. Doświadczenia obozowe w dzienniku Abrahama Kajzera 127
Katarzyna Sabat - W strukturach (anty)komunistycznych – informatorzy Oddziału „Tarzana” 145
Oleh Rudenko - Ciężki los łagodnego naukowca Piotra Bohdana Krypiakiewicza 163
Alina Rynio - Wychowawczy wymiar biografii kompozytora i pianisty, profesora Andrzeja Nikodemowicza 175
Urszula Maja Krzyżanowska - Przetrwać zimę, przetrwać śmierć. Twórczość Stefana Centomirskiego w perspektywie biograficznej 191
Ryszard Małachowski - Kresy Wschodnie II RP kulturowym fundamentem biografii oraz duszpastersko-pedagogicznej i społecznej misji ks. Henryka Nowika (XX–XXI w.) 209
Ks. Paweł Bijak - Ks. Prałat Bogusław Bijak (1930–2011) – duszpasterz i wychowawca 239
Magda Piwowarska - Życiorysy edukatorów domowych i dzieci edukacji domowej – analiza fragmentów biografii publikowanych 261
o. Jan Dezyderiusz Pol ofm - Przewodnik na pograniczu wolności. Duszpasterz „z wolności” w więzieniu 277
Ryszard Skrzyniarz - Modlitwa i jej rozumienie w życiu studentów. Uwagi pedagogiczne 295
Małgorzata Łobacz, Monika Olejarz - Wartość patriotyzmu – aktualna czy zapomniana? Postawy patriotyczne młodzieży gimnazjalnej w świetle badań 321
Agnieszka Morska, Karolina Szponar, Tomasz Wach - Relacyjność problemu nieregulaminowej absencji szkolnej – jako systemowe wyzwanie wychowawcze 341

Wspomnienia

 
Ryszard Skrzyniarz - Tomasz Janusz Wach (1961–2016) – biogram i wspomnienia pracowników oraz studentów Instytutu Pedagogiki KUL 355

Materiały

 
Magdalena Gajderowicz - Listy Joanny Beretty Molli i Piotra Molli jako źródło biograficzne 383
Katarzyna Wołk - Listy Zygmunta Kukulskiego z okresu szkockiego źródłem badań biograficznych 395

Artykuły recenzyjne, recenzje i omówienia

 
Katarzyna Sabat - Idea wolności w życiu „Uskoka” (Zdzisław Broński „Uskok”, Pamiętnik [wrzesień 1939 – maj 1949] 409
Ryszard Skrzyniarz - Źródła poznania drogi osobistego rozwoju, zainteresowań i działalności Edmunda Bojanowskiego – omówienie edycji źródeł 417
Przegląd bibliograficzny 421