Autor: Beata Skrzydlewska
Tytuł: Zofia Grothówna. Ksieni klasztoru w Imbramowicach w latach 1703–1741
Wariant tytułu: Zofia Grothówna. The Abbess of the Cloister in Imbramowice between 1703 and 1741
Tom: 1
Numer: 2
Data wydania: 2017
Strony: 39-52
Język czasopisma: Polski
Abstrakt w j. polskim: Zofia Grothówna pochodziła z Rzeżuśni, wsi należącej obecnie do powiatu miechowskiego w województwie małopolskim. O wczesnych latach życia przyszłej ksieni wiemy niewiele poza tym, że rodzicami jej byli Aleksander Groth herbu Rawicz i Katarzyna Kozubska. Dokładnej daty urodzin przyszłej ksieni klasztoru imbramowickiego także nie znamy. Nowicjat w klasztorze w Imbramowicach rozpoczęła w 1691 r.
Po ustąpieniu z urzędu ksieni Krystyny Oraczewskej, sprawującej tę godność od 1688 r., Zofi a Grothówna wybrana została na to stanowisko dnia 7 sierpnia 1703 r. w obecności księży Dominka Lochmana, archiprezbitera krakowskiego i komisarza klasztoru, oraz kanonika krakowskiego księdza Marcina Węgrzynowicza.
Niemal przez cały okres swojego przełożeństwa zajmowała się odbudową kościoła i klasztoru w Imbramowicach po wielkim pożarze, który miał miejsce dnia 28 lipca 1710 r.
Do prac architektonicznych i związanych z wyposażeniem wnętrz, zatrudniła najlepszych artystów tamtego okresu: architekta Kacpra Bażankę, rzeźbiarza Antoniego Frączkiewicza i malarza z mieszkającego w Krakowie – Wilhelma Włocha.
Zofia Grothówna spisywać zaczęła kronikę klasztorną. Nie pozostawała obojętna na los swych poddanych. Budowała chaty, przekazywała zboże, w 1735 r. założyła „Górę Pobożności” dla biednych, aby mogli pożyczać pieniądze na kupno wołów i koni. Za czasów Zofi i Grothówny w Imbramowicach działała prężnie szkoła klasztorna – instytut dla dziewcząt. Także za czasów ksieni Grothówny powołano przy klasztorze bractwo modlitewno – pokutne pw. św. Anny.
Zmarła dnia 31 maja 1741 r., pochowana jest w klasztorze w Imbramowicach.
Abstrakt w j. angielskim: Zofia Grothówna came from Rzeżuśnia, a village currently belonging to the Miechów district in the Małopolska province. Little is known about the early years of the future abbess except that her parents were Aleksander Groth of Rawicz and Katarzyna Kozubska. The exact date of Zofia Grothówna’s birth is also unknown. She became a novitiate in the Cloister in Imbramowice in 1691.
After Krystyna Oraczewska, who had been the abbess from 1688, stepped down, Zofia Grothówna was appointed to this position on 7 August 1703 in the presence of priest Dominik Lochman, the archpriest of Cracow and the cloister supervisor, and priest Marcin Węgrzynowicz, the canon of Cracow.
Almost throughout the entire period of her offi ce, she was involved in the reconstruction of the sanctuary of the Cloister in Imbramowice after the great fi re that took place on 28 July 1710.
She employed the best artists of that time – architect Kacper Bażanka, sculptor Antoni Frączkiewicz and painter Wilhelm Włoch from Cracow – for architectural and interior design work.
Zofia Grothówna wrote a cloister chronicle. She was not indiff erent to the fate of her subjects. She gave them cereal and fi nanced the construction of their huts. In 1735, she set up the ‘Hill of Piety’ to lend money to the poor for the purchase of oxen and horses. At that time, there was a cloister school in Imbramowice – an institute for girls. St. Anne’s fraternity of prayer and penance was also established at the cloister under abbess Grothówna.
She died on 31 May 1741. She was buried in the sanctuary of the Cloister in Imbramowice.
Słowa kluczowe w j. polskim: Zofia Grothówna, Imbramowice, szkoła klasztorna – instytut dla dziewcząt
Słowa kluczowe w j. angielskim: Zofia Grothówna, Imbramowice, school in Imbramowice – an institute for girls
Plik do pobrania: