Wprowadzenie 9

Studia i rozprawy

 
Andrzej Chodubski - Wielowymiarowość postaw patriotycznych. Przykład rodziny Smoleńskich z Grabienic Małych z drugiej połowy XIX i początku XX wieku 15
Ks. Czesław Galek - Patriotyzm Jana Tomasza Zamoyskiego 31
Oleh Rudenko - Jan Bołoz-Antoniewicz – Ormianin o polskim sercu 51
Aniela Różańska - Poczucie obcości wśród swoich jako element biografii jednostek - wielokulturowego i wielowyznaniowego Zaolzia 69
Helena Głogowska - Księża Białorusini w II Rzeczypospolitej – patrioci czy nacjonaliści? 85
Magdalena Gajderowicz - Przekaz prawdy historycznej o obozach koncentracyjnych jako element wychowania patriotycznego 101
Katarzyna Sabat - Nauczyciel wobec upowszechniania wiedzy o „Żołnierzach Wyklętych” 113
Maria Ciostek - Jak mówić o patriotyzmie czasu wojny? Możliwości doboru tekstów na poziomie licealnym 133
Tea Rogić Musa - Postacie historycznoliterackie i ogólnospołeczne w Chorwackim leksykonie biograficznym 143
Aleksandra Drozd - Tajemnice literata. Antoni Ferdynand Ossendowski a Polska 155
Wioletta Poturała - Pisanie historii regionu w twórczości Janiny Perathoner „Wenedy” 167
Weronika Gigilewicz - Fomo sapiens w kulturze transparencji – człowiek podróżujący wszędzie i w każdej chwili 177
Małgorzata Łobacz - Sens przygodności człowieka na przykładzie życia Matki Elżbiety Róży Czackiej 189
Irena Matus - Prekursorskie inicjatywy i działania księży Sosnowskich – edukacja rolnicza 203
Anna Marta Żukowska - Edukacja plastyczna i wychowanie estetyczne w średnim szkolnictwie ogólnokształcącym na Lubelszczyźnie w latach międzywojennych 221
Ryszard Skrzyniarz - Zygmunt Kukulski, Stefan Kunowski i Teresa Kukołowicz – ich rola w rozwoju pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 239

Wspomnienia

 
Ks. Edward Walewander - Andrzej Chodubski in memoriam 259
Helena Głogowska - Wspomnienie o śp. Profesorze Andrzeju Chodubskim 263
Ryszard Skrzyniarz - Andrzej Chodubski jako biografista 269

Materiały

 
Ryszard Skrzyniarz - Dokumenty źródłem analiz i badań biograficznych w pedagogice 273
Bernadeta Gniza, Dorota Góźdź, Natalia Nowosad, Paulina Trubacz, Roksana Weremczuk - Fragment „Nizin Nadoralańskich” Edmunda Bojanowskiego 291

Artykuły recenzyjne, recenzje i omówienia

 
Ks. Edward Walewander - Ostatni Pan na Bychawie 307
Joanna Dominika Belzyt - Życie każdego z nas jest powieścią 309
Przegląd bibliograficzny 321