Autor: Anna Kowalska-Pietrzak
Tytuł: Wyobcowania i wykluczenia w dynastii Piastów jako czynnik polityczny
Wariant tytułu: Alienation and Exclusion inside the Piast Dynasty as a Political Factor
Tom: 1
Numer: 1
Data wydania: 2016
Strony: 163-176
Język czasopisma: Polski
Abstrakt w j. polskim: Tematem artykułu jest ukazanie, jakie skutki polityczne pociągały za sobą wyobcowania i wykluczenia członków dynastii Piastów. Koncentruje się on na przedstawieniu traktowania dzieci z wcześniejszych małżeństw przez ojców oraz przez macochy. Prezentuje znaczenie wyobcowań i wykluczeń młodych dynastów dla losów średniowiecznego państwa.
Abstrakt w j. angielskim: This paper presents the political effects of the alienation and exclusion of the Piast dynasty members. It shows how fathers and stepmothers treated children from previous marriages. It demonstrates the importance of alienated and excluded royal ancestors to the medieval state.
Słowa kluczowe w j. polskim: dynastia Piastów, wykluczenie, wyobcowanie, średniowiecze, polityka dynastyczna
Słowa kluczowe w j. angielskim: Piast dynasty, exclusion, alienation, Middle Ages, dynastic politics
Plik do pobrania: