Aktualny numer

Tom 5 Nr 2 (2020)
Opublikowane: 2020-12-15
Wyświetl wszystkie numery

Okładka czasoopisma

 

Czasopismo „Biografistyka Pedagogiczna” ukazuje się od 2016 r. Jest unikatowym periodykiem naukowym, które stało się forum wymiany myśli dla badaczy reprezentujących różne dziedziny wiedzy (nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki teologiczne), a zajmujących się badaniem biografii i ukazywaniem ich w aspektach pedagogicznych, edukacyjnych i wychowawczych. Publikują w nim badacze z różnych polskich środowisk naukowych oraz z zagranicy.

Czasopismo ma interdyscyplinarny charakter. Rocznik wpisuje się w nurt badań biograficznych w kontekście edukacji i wychowania na gruncie pedagogiki, ale także: historii, socjologii, psychologii, teologii, historii literatury, a nawet nauk ścisłych. Na łamach rocznika publikowane są szkice biograficzne, badania wykorzystujące metody biograficzne i autobiograficzne, materiały ukazujące dokumenty osobiste i źródła do badania biografii oraz sposoby ich zaprezentowania i edycji. Są także artykuły recenzyjne interesującą literaturę biograficzną oraz ukazujące badania biograficzne.

Rocznik obejmuje następujące zagadnienia:

 • metody i narzędzia badawcze do badań na gruncie biografistyki pedagogicznej;
 • badania biograficzne w kontekście wychowania, edukacji, patriotyzmu, personalizmu, kontaktów międzypokoleniowych;
 • kreowanie wzorów i wzorców osobowych oraz ich wykorzystanie w edukacji i kulturze;
 • propagowanie w edukacji, wychowaniu, kulturze i literaturze biografii postaci znaczących;
 • badanie biografii nauczycieli, wychowawców, wykładowców, uczonych, profesorów;
 • badania nad środowiskami szkolnymi, wychowawczymi, opiekuńczymi i akademickimi;
 • znaczenie biografii w funkcjonowaniu, kreowaniu i badaniach dotyczących tradycji narodowych i etnicznych;
 • biografie a badania pamięci auto/biograficznej i miejsc pamięci;
 • andragogiczny wymiar biografii osób starszych;
 • biografie w chorobie, niepełnosprawności i wykluczeniu społecznym;
 • terapeutyczny wymiar biografii i biograficzności;
 • źródła do badania biografii.