Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. Ryszard Skrzyniarz

Sekretarz redakcji

mgr Elżbieta Krzewska

Zespół redakcyjny

prof. dr hab. Helena Głogowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Magda Karkowska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr Małgorzata Łobacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – redaktor statystyczny
dr hab. Dorota Sieroń, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
dr Katarzyna Wołk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
mgr Urszula Krzyżanowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
mgr Katarzyna Sabat (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Redaktorzy językowi

dr Barbara Borowska – redaktor językowy
dr Segolene le Mouillour (Uniwersytet Katolicki w Angers, Francja) – redaktor tekstów francuskojęzycznych
dr Tanyasha Yearwood (Uniwersytet Pedagogiczny w Heidelbergu, Niemcy) – redaktor tekstów anglojęzycznych
doc. dr Irena Fedorovič (Uniwersytet Wileński, Litwa) – redaktor tekstów w języku litewskim i rosyjskim
dr Miluše Vítečková (Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach, Republika Czeska) – redaktor tekstów w języku czeskim
dr Jolkou Manniovou (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Republika Słowacka) – redaktor tekstów w języku słowackim