Izydora z Sewilli O narodzinach i śmierci świętych ojców: kompendium biblijnej wiedzy oraz wademekum postępowania chrześcijanina

Słowa kluczowe: Izydor z Sewilli, Biblia, O narodzinach i śmierci świętych ojców, starożytna biografia, żywoty świętych, Noe, Hiob, Ezechiel

Abstrakt

Utwór Izydora De ortu et obitu patrum zawiera życiorysy wybitnych biblijnych postaci od Adama do Tytusa. Zgodnie z tym, co Sewilczyk zapowiada w tytułach i przedmowie traktatu, opowiada on o pochodzeniu (ortus), charakterze, cnotach i osiągnięciach (vita), a także okolicznościach śmierci i pochówku (obitus) bohaterów, wśród których czytelnik znajdzie patriarchów, sędziów, królów, proroków, apostołów i uczniów Pana. Charakterystyki bohaterów mają charakter laudacyjny. Mają one służyć utrwaleniu i uzupełnieniu posiadanych przez odbiorcę wiadomości o sławnych biblijnych postaciach, a także – w nie mniejszym stopniu – ukazaniu ich odbiorcy jako wzorów do naśladowania w codziennym życiu. Lektura traktatu dowodzi, że Izydor z Sewilli był dla pokoleń europejskich czytelników nie tylko nauczycielem, lecz również wychowawcą.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Andrés Sanz M. A., „Bibliothecam compilavit”: La Bible d’Isidore de Séville, „Connaissance des Pères de l’Église”, 2016, nr 142, s. 37–50.

Brunhölzl F., Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, Munich 1975.

Díaz y Díaz M. C., Introducción general a San Isidoro de Sevilla, w: San Isidoro de Sevilla, Etimologías. Edición bilingüe, texto latino, versión española y notas por J. Oroz Reta, M.-A. Marcos Casquero, t. I–II, Madrid 1982, t. I, s. 1–257.

Efimov A. S. , Agiografiâ i pedagogika rannego srednevekovʹâ, „Vestnik Russkoj hristianskoj guma, „Vestnik Russkoj hristianskoj gumanitarnoj akademii”, 16 (2015) nr 1, s. 238–250, spec. s. 239, 243–244.

Fontaine J., Introduction, w: Isidore de Séville, Traité de la Nature, ed. par J. Fontaine, Bordeaux 1960, s. 1–162.

Fontaine J., Isidore de Séville et la culture classique dans l’Espagne wisigothique, t. 1–2, Paris 1959, t. 3, Paris 1983.

Fontaine J., Isidore de Séville. Genèse et originalité de la culture hispanique au temps de Wisigoths, Turnhout 2001.

Isidoro de Sevilla, De ortu et obitu patrum. Vida y muerte de los santos, introducción, edición crítica y traducción por C. Chaparro Gómez, Paris 1985 (Collection Auteurs Latins du Moyen Âge).

Isidorus Hispalensis, Versus, red. J. M. Sánchez Martín, Turnholti 2000, s. 210–234.

Izydor z Sewilli, Sentencje, tłum. i oprac. T. Krynicka, Kraków 2012.

Izydor z Sewilli, Synonimy, przeł. T. Krynicka, Kraków 2017.

Izydor z Sewilli, Wiersze, oprac. i tłum. T. Krynicka, „Vox Patrum”, 27 (2007) t. 50–51, s. 565–580.

Krynicka T. , Izydora z Sewilli „O narodzinach i zgonach świętych ojców”: kompozycja traktatu, „Vox Patrum”, 40 (2020) t. 73, s. 95–122.

Krynicka T. , Sylwetki kobiet w traktacie „O narodzinach i zgonach świętych ojców” Izydora z Sewilli, „Vox Patrum”, 36 (2016) t. 66, s. 197–217.

Krynicka T., Literacki charakter botanicznej wiedzy Izydora z Sewilli: „Etymologie”, księga XVII, „Studia Classica et Neolatina”, 9 (2010) s. 23–36.

Krynicka T., Izydor z Sewilli, „Synonimy”: tematyka, styl, źródła dzieła, „Vox Patrum”, 38 (2018) t. 69, s. 405–427.

Krynicka T., Izydor z Sewilli, Kraków 2007.

Krynicka T., Izydor z Sewilli, Kraków 2007.

Krynicka T., Pomysłowe mrówki, zawzięte mole i muszki pijaczki: owady w XII księdze „Etymologii” Izydora z Sewilli, w: Owady, robaki, insekty: referaty pokonferencyjne.

Krynicka T., Świat roślin w XVII księdze „Etymologii” Izydora z Sewilli, Lublin 2007.

Krynicka T., Wprowadzenie, w: Izydor z Sewilli, Synonimy, przeł. T. Krynicka, Kraków 2017, s. 7–18.

Lausberg H. , Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, tłum. A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002.

Ledzińska A., Gramatyka wobec sztuk wyzwolonych w pismach Izydora z Sewilli. „Origo et fundamentum liberalium litterarum”, Kraków 2014, s. 25–101.

Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. A. Borowski, Kraków 1998, s. 28.

Marrou H. I. , Historia wychowania w starożytności, tłum. S. Łoś, Warszawa 1969.

Martín-Iglesias J.C., Isidoro de Sevilla († 636): obra y memoria, „Sub vocibus”, https://fil.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-filologiczny/73250/files/martin-iglesias_isidoro_de_sevilla.pdf, dostęp: 5.04.2019, s. 1–3.

Materiały z sesji z cyklu „Bestiarium”, 9 kwietnia 2013 [dokument elektroniczny], Gdańsk 2013, s. 31–37, https://docplayer.pl/5318251-Owady-robaki-insekty-referaty-pokonferencyjne.html, dostęp: 10.04.2019.

Riché P., Edukacja i kultura w Europie Zachodniej (VI–VIII w.), tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 1995.

Starowieyski M., Izydor z Sewilli (560?-636), „Meander”, 22 (1967) s. 452–466.

Szewczyk L. , Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwanie wzajemnych relacji, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 36 (2003) z. 1, s. 127–136, spec. s. 128–130.

Velásquez I. , La literatura hagiográfica. Presupuestos básicos y aproximación a sus manifestaciones en la Hispania visigoda, León 2007, s. 79–82.

Winniczuk L. , Rola Neposa w literaturze rzymskiej, w: Korneliusz Nepos, Żywoty wybitnych mężów, wstęp, komentarz i redakcją L. Winniczuk, Warszawa 1974, s. 5–30.

Živov B.M. , Kpatkij clovapʹ agiogpafičeckix tepminov, Mockva 1994.

Opublikowane
2020-09-08
Dział
Studia i rozprawy