Rodzina Marii Kunowskiej-Porębnej jako środowisko wychowawcze

Słowa kluczowe: rodzina, środowisko wychowawcze, Maria Kunowska-Porębna, Stefan Kunowski, pamiętniki

Abstrakt

Rodzina jest pierwszym środowiskiem wychowawczym. Rodzice i najbliższa rodzina mają największy wpływ na wychowanie i edukację młodego pokolenia. Jednak wychowanie nie kończy się na wychowaniu rodzinnym, a jest to dopiero początek samodzielnej drogi we wspólnocie. W artykule zostało ukazane rodzinne środowisko wychowawcze w rodzinie Kunowskich. Kanwą tej analizy były wspomnienia Marii Kunowskiej-Porębnej – jedynej córki prof. Stefana Kunowskiego pedagoga Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Maria była wychowywana przez rodziców, ale także przez środowisko rodzinne: dziadkowie, stryjek, ciocie, tzw. „przyszywana ciocia”, to jednak największy wpływ w jej wychowaniu odegrali rodzice. Najlepsze relacje miała z matką. Mimo trudnych relacji Marii z ojcem, istniała miedzy nimi więź emocjonalna. Zawdzięczała mu wiele, choć w wielu kwestiach się z nim nie zgadzała, co prowadziło do nieporozumień.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Chałas K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. 1, Lublin–Kielce 2003.

Filipowicz M., Rodzina jako pierwsze środowisko wychowawcze. Zadania i ideały wychowawcze – z perspektywy nauczania Kościoła, „Łódzkie Studia Teologiczne”, 26 (2017) nr 1, s. 127–144.

Gawrysiakowa J., Józwik M., NSZZ „Solidarność” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1980–2010, Lublin 2015.

Izdebska J., Dziecko – dzieciństwo – rodzina – wychowanie rodzinne. Kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej, Białystok 2015.

Kiereś B., Tylko rodzina!, Lublin 2006.

Korzeniowska W., Szuścik U., Rodzina. Historia i współczesność, Kraków 2005.

Łuczyński A., Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcyjnych, Lublin 2008.

Opozda D., Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju osób w rodzinie, w: Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna, red. M. Jeziorański, D. Opozda, A. Rynio, Lublin 2012.

Sozańska E., Rodzina jako środowisko wychowania w wartościach, „Łódzkie Studia Teologiczne”, 23 (2014) nr 3, s. 39–51.

Skrzyniarz R., Kunowski Stefan, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, Lublin 2018.

Wilk J., Pedagogika rodziny, Lublin 2016.

Opublikowane
2019-12-27
Dział
Studia i rozprawy