Znaczenie miejsca rekonstruowane z perspektywy doświadczeń biograficznych

Słowa kluczowe: miejsce, badania biograficzne, narracja, społeczność lokalna

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie znaczenia miejsca w życiu narratora. Podstawą analizy jest narracja, jakiej wysłuchałam w związku z prowadzeniem badań biograficznych wśród mieszkańców Machowa. Na terenie tej społeczności lokalnej w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia odkryto złoża siarki i podjęto decyzję o budowie kopalni. W konsekwencji mieszkańcy Machowa zostali przesiedleni. Badania z osobami przesiedlonymi przeprowadziłam na  podstawie wywiadu narracyjnego. Mój Narrator, wraz z rodzicami i rodzeństwem opuścił Machów w roku 1960. Obecnie pracuje jako  misjonarz na Madagaskarze.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Buczyńska-Garewicz H., Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków 2006.

Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa, 1994.

Kurantowicz E., O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych, Wrocław 2007.

Ladson-Billings G., Foreword, The Foreign self. True Telling as Educational Inquiry, red. F. Tochon, Madison, WI, 2002.

Melchior M., Społeczna tożsamość jednostki, Warszawa 1990.

Mendel M., Pedagogika miejsca i animacja na miejsce wrażliwa, w: Pedagogika miejsca, red. M. Mendel, Wrocław 2006.

Ricoeur P., Egzystencja i hermeneutyka: rozprawy o metodzie, przeł. E. Bieńkowska i in., Warszawa 1975.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2012.

Szacki J., Tonnies Ferdynand, w: Encyklopedia socjologii, Warszawa 2002.

Szczepański M. S., Ślęzak-Tazbir W., Niegościnne przestrzenie. Getta społeczne i przestrzenne w starym regionie przemysłowym, w: Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Warszawa 2007.

Theiss W., Mała ojczyzna. Kultura, Edukacja, Rozwój lokalny, Warszawa 2001.

Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, Warszawa 1987.

Opublikowane
2019-12-27
Dział
Studia i rozprawy